SMUK  

Slesvigske Musikhus er hjemsted for Slesvigske Musikkorps, der er et af det Danske Forsvars tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og består af 16 musikere (messingblæsere og slagtøj).

Slesvigske Musikkorps hører formelt under Telegrafregimentet i Fredericia og har siden 1953 hørt hjemme på Haderslev Kaserne.

Musikkorpset er kendt for sin store musikalske bredde, og repertoiret spænder fra militære marcher over kirkemusik, operettemusik og lettere klassiske ouverturer til underholdnings- og bigbandmusik.

Alsidigheden og korpsets mange finesser bliver understreget af den perlerække af store musikalske navne, Slesvigske Musikkorps de seneste år har optrådt med.

Orkestret ledes af musikdirigent René Bjerregaard Nielsen. Musikkorpset giver årligt ca. 125 koncerter men udover at være en fantastisk koncertsal, giver huset musikkorpset ideelle øvefaciliteter.

En af musikkorpset fornemmeste opgaver er at være til rådighed for Kongehuset. Slesvigske Musikkorps deltager derudover ved militære parader samt markeringer af en lang række nationale mærkedage. Endeligt repræsenterer Musikkorpset også Danmark ved militære og kulturelle arrangementer i udlandet.

Ikke mindst i kraft af orkestrets musikalske spændvidde har det opnået stor popularitet i Danmark. Nytårskoncerterne i januar måned tiltrækker således ikke færre end 8.000 tilhørere.

>>> Du kan læse mere på musikkorpsets hjemmeside ved at klikke her ...