Om Musikhuset  Huset rummer koncertsal med plads til 150 tilhører, publikumsfaciliteter, øvelokaler, mødelokale, administration, omklædning, depot mv.

Foyeren er indrette med sofaer og lænestole designet af Erik Jørgensen.
Bygningen midt i foyeren rummer køkken, teknikrum og toiletter.

Logoet for Slesvigske Musikhus pryder foyeren. Logoet er tegnet af Professor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Mogens Andresen.

Koncertsalen i Slesvigske Musikhus er på ca. 250 m2. Salen fungerer som øvesal for Slesvigske Musikkorps, men bruges også til kammermusikkoncerter mm.

Kammermusikforeningen gennemfører 10 - 12 koncerter om året med danske og internationale klassiske navne. Foreningen håber med de nye rammer at kunne intensivere koncertprogrammet, og - ikke mindst - medvirke til at sætte nye standarder for kammermusikken i Sønderjylland.

Dernæst skal huset fungere som undervisningslokaler / øvelokaler for Musikalsk Grund Kursus (skole for de bedste talenter i Sønderjylland) og være fast øvested for Haderslev Musikskoles symfoniorkester - Haderslev Byorkester.

Andre muligheder kan komme på tale, når blot aktiviteten falder ind under huset formål - at skabe gode rammer for musikalsk udfoldelse.

Slesvigske Musikhus er tegnet af Zeni Arkitekter, Aabenraa

Slesvigske Musikhus er realiseret gennem et tæt samarbejde mellem Forsvaret og Haderslev Kommune. Huset er opført med økonomiks støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Forsvaret og Haderslev Kommune.

Slesvigske Musikhus blev indviet den 21. november 2008.